Архив новини

Следете страницата редовно, за да научавате нещата около Артметал

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

„АРТМЕТАЛ-07“ ООД подписа ДБФП по схема BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Оперативна програма „Иновации...