lazerno-ryazane

Лазерно рязане

АРТМЕТАЛ-07

Фирма АРТМЕТАЛ-07 разполага с лазерна система за листов разкрой на черни и цветни метали с дебелина от 0,5мм до 20.00мм. Складът на фирмата разполага с голям асортимент от различните формати и дебелини ламарина.
zavaryavane

Заваряване

АРТМЕТАЛ-07
АРТМЕТАЛ-07 разполага с високо квалифицирани специалисти в областта на заварките и машинната обработка на детайли. Ние реализираме цялостни проекти и разработки на различни машини и поточни линии. Специализирани сме в производството на детайли и възли, като подизпълнители на нашите пратньори, в различните сфери на промишлеността.

За АРТМЕТАЛ-07

Проектиране и производство на машини и апарати за пакетиране и опаковане на стоки

Фирмата е учредена през 2007г, с производствена база, намираща се в град Кърджали в източна индустриална зона. Базата на фирмата е разположена на площ от 2500кв.м. и разполага с четири основни цеха с обща площ от 2000кв.м. Дейноста на Артметал-07 ООД е свързана с проектиране и производство на машини и апарати за пакетиране или опаковане на стоки,както и неелектрически части за машини за промишлеността, метални конструкции, метални шкафове и други метални изделия. 

Целта ни е да Ви предложим компетентни решения за вашите проблеми, използвайки нашите познания и опит в областта на инвестиционното проектиране, конструирането на машини и апарати и производстото им.

Участие в проект

Проект по процедура „Технологична модернизация“

„АРТМЕТАЛ-07” ООД успешно защити проект по процедура „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига.

Специфичните цели на проекта са свързани с повишаване на конкурентоспособността на АРТМЕТАЛ-07 ООД чрез оптимизация и цифровизация на производствения процес, както и подобряване на  качеството на предлаганите продукти.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта включват възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията, цифровизация на производствените процеси и подобряване на производствения капацитет , което ще доведе до растеж и развитие на АРТМЕТАЛ-07 ООД.

Общата стойност на проекта е 700 000.00 лева, от които 350 000.00 лева по линия на Европейския съюз – NextGenerationEU.

АРТМЕТАЛ-07

Нашите услуги

Лазерно
рязане

Фирма АРТМЕТАЛ-07 разполага с лазерна система за листов разкрой на черни и цветни метали

Огъване

АНКАНТ ПРЕСА 175 тона оборудвана с модерно цифрово управление даващо възможност за висока прецизност и повторяемост

Заваряване

АРТМЕТАЛ-07 разполага с високо квалифицирани специалисти в областта на заварките и машинната обработка на детайли

Прахово
боядисване

АРТМЕТАЛ-07 е обурудвана с линия за прахово боядисване, предлагаща перфектни покрития с цветове по RAL.

Как работим

Индивидуални проекти

01.

3D проектиране, изработване, монтаж и пускане в експлоатация на автоматизирани технологични линии за насипни материали и течности

02.

Автоматизирани системи за опаковка на насипни материали в контейнери BIG-BAG и вентилни торби.

03.

Бункери с теглоизмерващи системи Бункери с дозоращи системи с пневматично задвижване

04.

Датчици за дебит на потоци от насипни материали: дисктетни, аналогови. Ръкавни и патронни филтри с обратно продухване.

АРТМЕТАЛ-07

Свържете се с нас

Ние разполагаме със специалисти притежаващи знания и практически опит, които не само търсят, но и намират решения за проблемите ви.