Проектиране и производство на машини и апарати за пакетиране или опаковане на стоки,както и неелектрически части за машини за промишлеността, метални конструкции, метални шкафове и други метални изделия. 

01.

3D проектиране, изработване, монтаж и пускане в експлоатация на автоматизирани технологични линии за насипни материали и течности включващо:

 • съхранение в бункери;
 • транспортиране;
 • опаковане.

02.

Автоматизирани системи за опаковка на насипни материали в контейнери BIG-BAG и вентилни торби.

 • стационарни инсталации
 • мобилни машини

03.

Транспортни системи:

 • гумено-транспортни ленти за насипни материали
 • лентово-ролкови транспортьори за контейнери BIG-BAG или палети
 • пневмотранспорт за прахови материали.

04.

Бункери с теглоизмерващи системи Бункери с дозоращи системи с пневматично задвижване:

 • люлкови клапи
 • дънни клапи
 • ътерфлай клапи
 • шибъри

05.

Датчици за дебит на потоци от насипни материали;

 • дисктетни
 • аналогови

06.

Филтри с обратно продухване

 • ръкавни
 • патронни

ГАЛЕРИЯ